علاقه مندی های محمدحسین کمالی نژاد

زندگی جریان شگفت انگیزی است که هر روز چهره جدیدی از خود به ما نشان می دهد.
بیایید شکرگزار این مهربانی بزرگ باشیم.

کتاب

کتاب خواندن وارد شدن به فضای ذهنی دیگر انسان ها است. دریافت تجربیات و نتایج زندگی آنهاست. شنیدن محرمانه ترین افکار یک انسان و تجربه کردن قبل از اتفاق است.

موسیقی

شدیداً به این موضوع اعتقاد دارم زمانی که زبان از گفتن باز می ایستد موسیقی شروع به سخن گفتن می کند. موسیقی زبانی بین المللی است برای ایجاد دوستی بین موجودات.

گل و گیاه

روییدن یک برگ یا شکفتن یک گل، این حس زایش، این تلاش و کوشش برای ادامه زندگی، روحیه ای مضاعف به من می دهد. انرژی که باعث می شود مطمئن شوم زندگی ادامه دارد.

فیلم

ذهن ما شدیداً به تصویرسازی و رویا پردازی علاقه مند است. رویاهایی که شاید هیچ وقت اتفاق نیافتند. از سویی دیگر باعث جدایی از زمان حال است. سفر به زمان و مکانی دیگر.

بهبود شخصی

همواره در زندگی به دنبال بهبود حال خود بوده ام. معتقدم که بهبود یک شخص و تلاش برای انتقال آن به دیگران باعث بهبود اشخاص می شود. جامعه ای با حالی خوب، عالی است.

بورس و ارز دیجیتال

حس پیش بینی آینده و کسب درآمد از آن همواره باعث افزایش اعتماد به نفس و شادی من بوده است. کتاب ها و دوره های آموزشی زیادی را در خصوص تحلیل تکنیکال و بنیادی خوانده و گذرانده ام.

احساس رضایت از خویش بزرگ ترین ثروت یک انسان است.

کسب آرامش درونی و احساس موفقیت، ثمره رضایت از خویش است.

آخرین نوشته ها

Max Weber
کتاب

جامعه شناسی تعامل گرایی

جامعه شناسی تعامل گرایی با این پیش فرض آغاز می شود که یک نظام اجتماعی از پیش تعیین شده که رفتار انسان های عضو را شکل داده و تعیین نماید وجود ندارد. بلکه نظام اجتماعی مجموعه روابط تو در تو، متقابل و در هم تنیده شده ای است که میان اعضاء جامعه برقرار می شود. اعمال و رفتار هر فرد چه نسبت به دیگری و چه نسبت به دیگران دارای معنا می باشد و این معنا را از درون ذهن صاحب فعل باید بیرون کشید. از رفتار و کنش های فردی انسان ها ممکن است برداشت های متفاوتی صورت گیرد. اما باید دید که صاحب فعل چه معنایی به رفتارش می دهد و چه پیامی از آن می خواهد به دیگری یا دیگران القا نماید.

بیشتر بخوانید
صلح
بهبود شخصی

صُلح چیست؟

صُلح، خوابِ کودک است،

صُلح، نانِ داغ است بر سفره همه،

صُلح، گشتن عاشقان در سایه سار درختان است،

صُلح، زمانی است که توقف اتومبیلی در خیابان هراس برنمی انگیزد،

صُلح، زمانی است که در گودالِ بمب ها درخت بکاریم، زندان ها را کتاب خانه کنیم،

برادرم دستت را به من بده،

صُلح همین است و نه چیز دیگر….

یانسیس ریتسوس، شاعر و نویسنده یونانی

بیشتر بخوانید